ÖDÜL SİGORTA AR. HİZ. LTD. ŞTİ
İLETİŞİM
Ödül Sigorta İsim Hakkı Tarafımızdan Tescilli Olup ANKARA Dışında Şube veya Müdürlüğümüz Bulunmamaktadır. Tarafımızla Bağlantıları Yoktur.
 
 
Yaşam Riskleri Sigortası  
Yaşam Riskleri Sigortası, 20 kritik hastalığa ve yaşam kaybı gibi durumlara karşı maddi güvence sağlayan bir sigortadır. Bu güvence ile sağlık sorunlarıyla mücadele ederken bir de maddi sorunlarla baş etmek zorunda kalmaz, tedavi masraflarınıza destek olabilir. Böylece mevcut birikimlerinizi harcamak ya da ağır borç yükü altına girmek zorunda kalmazsınız.

Yaşam Riskleri Sigortası'nda iki ayrı teminat seçeneği vardır:

Yaşam Riskleri Teminatı: Kişinin, sigorta kapsamındaki hastalıklardan birisine yakalanması veya maluliyeti durumunda kendisine ödenir.

Yaşam Kaybı Teminatı: Sigortalının yaşamını kaybetmesi durumunda, tazminat sigortalının belirlediği "lehdara" ödenir. Yaşam Kaybı Teminatı zorunlu teminattır. Yaşam Riskleri Teminatı Yaşam Kaybı Teminatı'nın yanında isteğe bağlı olarak verilir

Vergi Avantajı: Ödediğiniz primlerin tamamını, belirli tutarları aşmamak kaydıyla, verginizden düşürebiliyorsunuz. Katılımcılar %15 oranında hayat sigortası vergi indiriminden yararlanabilirler.

Ödenen primlerin tamamı, brüt gelirin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergiden düşürülebilir ve böylelikle vergi dilimine göre değişen oranlarda vergi avantajı elde edilir.

Yaşam Riskleri Sigortası, en sık görülen ve yaşamsal risk taşıyan 20 hastalığı kapsar.
 
Kanser Kalp Krizi
Kalp Kapağı Ameliyatı Aort Greftleme Operasyonu
Balon-Anjioplasti Koroner Arter By-pass Cerrahisi
Temel Organ Nakli İyi Huylu Beyin Tümörü
Böbrek Yetmezliği Kan Nakli ile Bulaşan HIV
Uzuv Kaybı MS - Multipl Skleroz
İşitme Kaybı Körlük
Ciddi Yanıklar İnme
Koma Felç
Vücut Organlarının Görev ve Hareketlerini Yerine Getirememesi Meslek Yoluyla Bulaşan HIV (Doktorlar/Diş hekimleri için)
Yaşam Riskleri Sigortası'nda primler seçtiğiniz teminat tutarına, yaşınıza ve sağlık geçmişinize göre değişiklik gösterir. Bazı teminat ve prim örneklerini aşağıda görebilirsiniz. 18-60 yaş arasında herkes bu sigortaya başvurabilir.
Yaş
50.000 USD Teminat İçin Aylık Prim
 
35
20 USD
 
45
50 USD
   
Tarafımızdan Marka Tescilli Web Sitelerimiz."Ödül Sigorta"
Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi